Life is a prison. Death is release.

IIX: Krisnas warstories

Referat nr. 8

Vores helte er delt i to grupper. Vi har den altid store confessor Cortez, seniorsergenten og den mindre kætterske Hr. Thorn er blevet sat fri af Inquisitørens mænd. At de sætter den altid store con-fessor Cortez og seniorsergenten på fri fod giver jo god mening men at de sætter den mindre kætter-ske Hr. Thorn fri er underligt. Der er kun to mulige forklaringer: det må være for at forvirrer fjen-den, eller for at vendte på han begår fejl igen. Efter en kort samtale bliver den altid vise løjtnant også sat på fri fod.

Den heltemodige men ikke særligt kloge sergent Volk taler lidt med, Inquisitørens mand og overta-ler ham (Inquisitørens mand) til at finde et nyt xenos dyr frem. Dette dyr skal overtale den heltemo-dige men ikke særligt kloge sergent Volk til at svare lidt mere fornuftigt på Inquisitørens mands spørgsmål. Den heltemodige men ikke særligt kloge sergent Volk vælger at hjælpe Inquisitøren i stedet for at give flere vredesudbrud.

Den altid vise løjtnant aflægger rapport til obersten, meget kort og upræcist. Den altid store confes-sor Cortez og den mindre kætterske Hr. Thorn samtaler om hvilke oplysninger vores helte har om Esmer Darkling. Den mindre kætterske Hr. Thorn tager den imperielle skatteopkrævers kropshand-ske for at aflevere den til Inquisitørens mand.

Den heltemodige men ikke særligt kloge sergent Volk aflægger rapport til den altid store confessor Cortez, ham skal lige som de andre der skal skaffe alt information om Estma Darkling. Herefter går han ned efter en ny uniform, her har den altid store confessor Cortez fundet en venlig tekpræst der hjælper ham med at afkode brevet. Den heltemodige og måske normalt begavede sergent Volk fin-der ud af at han kan desarmere sit halsbånd. Den altid heltemodige sergent Volk finder ud af at han ikke sådan uden videre kan få fat de rapporter Inquisitørens mænd har sat ham til at finde. Den hel-temodige, men ikke særligt kloge sergent Volk begynder at ligge sig ud med obersten, men ved at æde sine ord igen meget hurtigt får han redet situationen igen. Obersten fortæller Volk at han syn-des at Inquisitørens mænd jo skal behandle folk ordentligt.

Den altid heltemodige sergent Volk vender tilbage til den altid store confessor Cortez og fortæller at han ikke kunne få hjælp til at få fat i rapporterne. De bliver enige om at Volk den efterfølgende dag skal forsøge at pille halsbåndet af. Seniorsergenten bruger dagen på at træne alt hvad han kan.

Den mindre kætterske Hr. Thorn finder i hans alkohols tåger at han og han alene ved hvad der fore-går. Han begynder dagen efter at fortælle den altid store confessor Cortez om hans plan. Han prøver at fortælle den altid store confessor Cortez at Inquisitøren er det rigtige valg samt at adelen og xe-nos er i ledtog med hinanden. De to lader til for første gang at snakke rigtig sammen øje til øje, og truer hinanden eller det vil sige den kætterske Hr. Thorn truer den altid store og hellige confessor Cortez. Den kætterske Hr. Thorn siger igen at problemet ligger ved Hr. Morn. Det ender dog med at de skåler. Efterfølgende kommer den altid vise løjtnant, han fortæller at vi skal stille ved obersten til middag, deres ordre er at de skal muligvis snakke med guvananten og at erklære planeten i undta-gelsestilstand.

Efter flere nærvende pirrende minutter slipper den altid heltemodige sergent Volk af med hans hals-bånd. Efter det lykkes så godt og let ved ham selv så overtaler han den altid store confessor Cortez den altid heltemodige sergent Volk til at han skal prøve at pille halsbåndet af den kætterske Hr. Thorn. Den altid store confessor Cortez får til ordre at tale med guvananten og generalerne der er i området for at finde ud af hvem af disse der er kejser tro. Seniorsergenten får den ærefulde opgave at kon-takte guvananten og ”forsøge” at overtale hende til at sætte planeten i militærundtagelsestilstand. Seniorsergenten tager hans Dress Uniform på og gøre sig klar til at snakke med guvananten.

Comments

Migal

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.