Life is a prison. Death is release.

VI: Krisnas Warstories

Referat nr. 6

Vores helte samler deres udstyr og gør sig klar til at drage ned og udrense xenosreden. Med i grup-pen er den altid store confessor Cortez, den heltemodige sergent Volk, seniorsergenten, den altid vise løjtnant og den formodede kætter Hr. Thorn samt den meget kejsertro kaptajnen og hans folk.

Vores helte plus vedhæng bevæger sig igennem nogle mærkelige gangsystemer, de er helt runde og virker som om de er forarbejdet på en eller anden måde. Der er selvlysende svampe på vægen, tyde-ligt tegn på xenos er i området, måske er det kætter xenos, hvem ved? Efter at have gået rundt i en lille time, bliver den meget kejsertro kaptajnen overfaldet af de usle xenos. Vores heltes løber alt hvad de kan for at komme den meget kejsertro kaptajnen til undsætning. Efter et let lille løb kom-mer vores helte frem til der hvor den meget kejsertro kaptajnen bekæmper de usle xenos.

Den altid store confessor Cortez og seniorsergenten ruller under fjendens skud mens resten af vores helte modigt lader være med at hoppe væk fra skyderne, de har tydeligvis glemt deres basis træning (duk dig for fjendes ild). Vores helte finder hurtigt dækning på nær den heltemodige sergent Volk han stiller sig heltemodigt som altid ude midt i gangen og tager mod fjendens ild. Han kaster en gas granat mod fjenden og ligger sig i dækning. Den altid vise løjtnant skyder en af xenoserne i benene. Den altid store confessor Cortez og seniorsergenten aimer mod fjenden og venter, det næste skyd bliver afgørende. Som sagt bliver skuddet afgørende, seniorsergenten skyder to af de usle xenos i benene, og den altid store confessor Cortez skyder en xenos i brystet, men den ser ud til at være så kætteriske at den ikke forstår den bliver ramt. Den heltemodige sergent Volk kaster endnu en granat mod fjenden, denne springer midt i mellem de fæle xenos, men heller ikke denne hellige ild fra kej-serens helte ser ud til at kunne skade dem.

De fæle xenos stormer i nærkamp med vores helte, de fæle xenos rammer ingen af vores helte. Vo-res helte falder over de onde xenoser, det ser ud til at deres rustninger er tykkere end det lige ser ud til… Den meget kejsertro kaptajnens mænd slår godt fra sig og en xenos. En xenos falder for seni-orsergentens hånd og den altid store confessor Cortez slår heltemodigt lige på dens rustning hvilket ikke syntes at have effekt. Imens vores helte den altid store confessor Cortez den heltemodige ser-gent Volk og seniorsergenten, kæmper for kejserens lys, kæmper den formodede kætter Hr. Thorn og den altid vise løjtnant kæmper bravt for at resten vores helte ikke bliver oversvømmet af fjender bagfra. Under deres kamp bruger den formodede kætter Hr. Thorn et skud på at ligge en xenos ned ved at skyde hovedet af den. De to helte slår nu over for 4 xenoser. Den altid store confessor Cortez den heltemodige sergent Volk og seniorsergenten, får nedkæmpet de xenos der løber i nærkamp med dem. Den meget kejsertro kaptajn stiller sig heltemodigt op og skyder på de onde xenos, men bliver ramt af de fæle xenos skud og bliver rykket fra hinanden.

Comments

Migal

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.