Life is a prison. Death is release.

VII: Krisnas warstories

Referat nr. 7

Vores helte er totalt omringet og kullerne flyver vores helte om ørene. Området er fyldt med gas fra den altid heltemodige sergent Volks granater. Seniorsergenten beder den altid store confessor Cor-tez om ordre, svaret lyder: ”tag så mange af dem med os i døden kejserens lysende helte”. En af soldaterne er åbenlyst blevet berørt af kejserens ånd og tager en tank fra en flammekaster og løber mod de onde xenos. Denne heltemodige sjæl kommer dog kun få meter før kejseren ikke længere har planer der indvoldvere hans fortsatte beståen, tanken springer og gangen fyldes af flammer. Det er tydeligt for en hver at kejseren har planer for vores helte. I vores heltes mest trængte stund kom-mer de imperielle stromtropper ud af en port af hvidt lys. Ud af lyset kommer 10 imperielle stromtropper sammen med den imperielle skatteopkræver, højest mærkværdigt.

Denne hjælp kommer dog ikke for at rede vores helte men for at aflevere et højeste vigtigst brev. Dette brev er indkodet så det kun kan læses og røres af vores helte. Den imperielle skatteopkræver advare vores helte mod den modtagelse de vil modtage på overfladen. Seniorsergenten smider to gas granater og den heltemodige sergent Volk smider hans hjemme lavet bombe og detonere den lige så snart vi er kommet på sikker afstand.

Da vores helte kommer op af skakten, de omringet af folk. Der kommer straks hjælp til de sårede heltemodige officerer og den formodede kætter Hr. Thorn, en løjtnant nærmer sig og fortæller vores tre helte den altid store confessor Cortez, den heltemodige sergent Volk og seniorsergenten. Han fortæller at vores helte skal aflægge en rapport til en herre der står et stykke derfra. Det viser sig at denne person er en Inquisitør. Den heltemodige sergent Volk bevæger sig over til de sygepassere der tilser de sårede heltemodige officerer for at få tilset hans sår. Den altid store confessor Cortez og seniorsergenten aflægger rapport til en af Inquisitørens mænd. De fortæller åbenhjertet om hvad de har fundet på denne næsten kejserforladte planet. De fortæller både om deres opgave, fund og teori-er omkring deres hidtidige arbejde. Inquisitørens mand spørger meget indtil vores tidligere opgaver og den imperielle skatteopkræver. Seniorsergenten nævner Sigi den heltemodige menige der ofrede sit liv for at kejserens hellige ild kunne ramme de usle onde xenos.

Seniorsergenten bliver bedt om at smide sit tøj, det samme gør den altid store confessor Cortez men det foregår selvfølgelig i mere private omgivelser. Efterfølgende bliver vi fuldt hen i en rino sam-men med den altid store confessor Cortez, heltemodige sergent Volk, seniorsergenten, den altid vise løjtnant og den formodede kætter Hr. Thorn. Vores helte giver sig til at snakke med om hvad den altid store confessor Cortez og seniorsergenten snakkede med inquisitørens mand om. Efter en køre-tur på halvanden time stopper rinoen og døren bliver åbnet. Vores helte bevæger sig efter inquisitø-rens mand ind i en bygning hvorefter de bliver delt, en af vores helte i hvert rum.

Seniorsergenten bliver meget overfladisk udspurgt i første omgang. Derefter kommer turen til den altid store confessor Cortez han bliver noget mere dybtegående udspurgt om hvad vores gruppe af helte laver. Efter den store confessor Cortez er blevet udspurgt kommer turen til den heltemodige, men ikke særligt kloge sergent Volk. Den heltemodige men ikke særligt kloge sergent Volk svare af uforklarlige oversager ikke på inquisitørens mands spørgsmål, derfor får han tæv og får at vide at de nu vil anvende deres xenos dyr til at afhører ham på et senere tidspunkt. Herefter kommer turen til den formodede kætter Hr. Thorn der staks bliver behandlet som han bør behandles. Han får en hjelm på der svækker hans kætterske kræfter også går forhøret i gang. Den mindre kætterske Hr. Thorn fremhæver seniorsergenten for hans store mod overfor den onde dæmon. Desværre for den mindre kætterske Hr. Thorn går denne Inquisitør ind for at fjerne hans form for kætteri fra kejserens smukke univers. Den altid store confessor Cortez går efter hans forhør ind til seniorsergenten for at hører hvordan hans forhør gik. Herefter går den altid store confessor Cortez indtil den heltemodige, men ikke særligt kloge sergent Volk der er blevet bundet og tævet, confessor Cortez taler beroli-gende til ham og forlader ham igen. Den altid store confessor Cortez går derpå indtil den mindre kætterske Hr. Thorn og taler til ham om kejserens evige lys hvorefter han omsorgsfuldt ser til løjt-nanten. Den altid store confessor Cortez sørger for at vores udstyr bragt tilbage på basen. Efter en times tid eller to bliver seniorsergenten sat på fri fod, han finder hurtigt ud af at der er for langt til-bage til basen til at han kan løbe derhen indenfor en rimelige tids horisont. Desværre for den mindre kætterske Hr. Thorn bliver han sat på tre opgaver, han skal undersøge den imperielle skatteopkræ-ver, rapporter hvad vi ved om Estma og hendes undersåtter og sidst men ikke mindst skal han un-dersøge vores helte, han nævner straks at Mr. Morn måske er en kætter.

Seniorsergenten spørger de folk der overvåger ham om de har adgang til transport, da de ellers kan få et lift med ham tilbage til basen. Seniorsergenten prøver som den venlige person han er at smal-talke med de folk der overvåger ham, det lader desværre til at de ikke finder seniorsergentens ellers meget interessante krigshistorier.

Den heltemodige, men ikke særligt kloge sergent Volk bliver boksebold for vilde og onde space-monkeys.

Comments

Migal

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.