Bruttium System

Bruttium systemet er gammelt og befæstet, det har gode Warp ruter mod andre subsektorer og er derfor et foretrukken samlingspunkt for flåderne i Koygen subsektoren. En Warp anormalitet giver god adgang til Koygen systemet og derfra videre til Brisca.

Bruttium System

Life is a prison. Death is release. Migal