Koygen Subsector

En flåde admiral overtog, under det senere kaldet kætterkrigen, en stor del af subsektoren Koygen i 470.M41 og planlagde at bruge psykers som ledere for sin hær. Dertil udnyttede han folket fra Koygen i så vidt mulig omfang han kunne, da disse har et rygte for at have tendens til at være psykers. Han startede sine erobringer i Koygen systemet, og gik derefter målrettet efter Bruttium, der blev hans endeligt, selvom hans flåde og hær nåede at underlægge sig en del planeter delvist eller totalt fra de omkringliggende systemer.

Koygen Subsector

Life is a prison. Death is release. Migal