Koygen System

Et gammelt system med en stor produktion af skibe og materiel. Der er stor aktivitet i rummet i systemet og mange asteroider og kometer bliver høstet af dertil indrettede rumskibe. Der er ligeledes en del rum forsvarsværker.

Koygen System

Life is a prison. Death is release. Migal