Saint Leopolds Mercy

Her er noget mere dataslate information, denne gang omhandlende jeres fartøj, som i sikkert i al almindelighed kan vriste fra Machine Spirit uden større problemer

Navn: Sankt Leopolds Nåde

Klasse: Imperial Dauntless Class Light Cruiser

Beksrivelse: Sankt Leopolds Nåde blev søsat under Sankt Leopolds befrielse af Markennon subsektoren i det tidlige 36. årtusinde. Skibet medvirkede hovedesageligt til at beskytte Xentorp systemet, efter befrielsen af denne og nedkæmpede ÆrkeCardinal Hjarticks flagskib “Kejserens Stædighed”, en Gothic class Cruiser, da han forsøgte at rende fra slaget. Efter at have tjent et par årtusinder blev den offer for et overraskelses angreb af et par forræder frigater, men nedkæmpede dem på trods af de store skader den pådrog sig. Efter en lang periode under reparation blev den igen søsat i det sene 38. årtusinde.

Mandskab:

Kaptajn: Czevak Justus

Tech Priest Majoris: Cogitor Zum

Flag Løjtnant: Arknos Villos

Confessor: Milo Enfidus

Master of Ordnance: Hr. Lock

Ships surgeon: Dieter Gotling

Vagt officer: Johnathan Gunsmith

Chef Astropath: Deathlock

Astropath: Vissen

Navigatør: Urileos Mydonia

Undergrupper:

  • Den vidunderlige data-ritual enklave: Adeptus Mechanicus forsamling.
  • Fødevare og affalds orgnisationen
  • Fremdrift
  • Energistyrelsen
  • Vagt værn
  • Ratingernes bestyrelse
  • Tvangs arbejdernes styrelse.
  • Ammonition
  • Våben

Besætning:

Total besætning: 13,470 Tvangs arbejdere: 10,914

Officere: 599 Kaptajn: 1 Flag Løjtnant: 1st Løjtnant, Løjtnant kommandør 2nd løjtnant: 1 Andre løjtnanter: 312 Master of Ordinance: 1, Løjtnant kommandør, leder af ammonition Master Gunner: 1, Løjtnant kommandør, leder af våben Master of Arms: 1, Løjtnant kommandør, vagt officer, leder af vagtværn Flight Master: 1, Junior Løjtnant, leder af fremdrift. Andre officere: 281

Ratings (ansat besætning): 10,841 Master CPOs: 25 CPOs: 78 Petty Officers: 129 Ables’men: 1082 Crewmen: 9527

Ratings som er våbenføre og flåde sikkerheds folk (vagtværn): 2,266 Master CPOs: 6 CPOs: 25 Petty Officers: 80 Ables’men: 151 Crewmen: 2004

Ratings som er engeniøre og andre specialister: 2,565 Master CPOs: 11 CPOs: 36 Petty Officers: 89 Ables’men: 234 Crewmen: 2195

Logistikere: 732 Ærke logistiker: 1, Fjerde grads logistiker Senior logistiker: 8 Logistiker: 723

Tilføjet personnel: 1,302

Commissæriat: 121 Senior Commissær: 1, Ældste Commisær Commissær: 5 Commissær-Cadeter: 2 Commissæriat tropper: 40 Commissæriat tilsluttet personel: 73

Adeptus Mechanicus: 853 Tech-Priest Majoris: 1, Magos Secundus Astra Tech-Priests Senioris: 8 Engineers Mechanicus: 38 Logi: 3 Artisans: 12 Rune Priests: 8 Transmechanics: 43 Lexmechanics: 9 Tech-Priests: 283 Praetorians: 4 Monotask servitors: 345 Multitask servitors: 724

Ecclesiarchy: 110 Confessor Majoris: 1 Confessors: 9 Preachers: 90 Arch-Deacon: 1 Deacons: 9

Medicane Korps: 150 Master Surgeon: 1, Ships surgeon Surgeons: 49 Orderlies: 84 Medical servitors: 16

Navigis Nobilitae: 20 Principal Navigator: 1 Staff: 19

Adeptus Astra Telepathica: 44 Chief Astropath: 1 Astropaths: 1 Vitrifierer: 11 Initiates: 3 Staff: 28

Saint Leopolds Mercy

Life is a prison. Death is release. Migal